Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 od 1 stycznia 2017 roku

23 grudnia 2016

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 (KŚT 2016). Zastąpi ona Klasyfikację Środków Trwałych 2010 (KŚT 2010). Co istotne, dotychczasową klasyfikację KŚT 2010 nadal należy stosować do końca 2017 r.:

  • w sprawach podatkowych,
  • dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (amortyzacja),
  • w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa o rachunkowości, a także
  • w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych.

W pozostałych sprawach KŚT 2010 ma być w 2017 r. stosowana jednocześnie z KŚT 2016.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) – Dz.U. z 2016 r., poz. 1864.