Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej 2019

przez | 24 listopada 2018

Już 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie rewolucyjne zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Zmiany oznaczają nowe obowiązki dla pracodawców i kadrowych. Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika. Ponadto jego obowiązkiem jest przechowywać tę dokumentację w warunkach zapewniających niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Obowiązki te wynikają z art. 94 pkt 9a i 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeksu pracy. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków, pracodawca podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Od 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegną przepisy Kodeksu pracy dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy wprowadzono ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.