Ważne zmiany w prawie pracy od 22 listopada

przez | 24 listopada 2018

W dniu 22 listopada to dzień w którym umowy na czas określony przekształcą się z mocy prawa w umowy na czas nieokreślony. Od tej zasady jest kilka wyjątków. Niektóre umowy pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony, nieprzerwanie przez ostatnie 33 miesiące, będą zmieniane z mocy prawa na te na czas nieokreślony – wynika z nowelizacji Kodeksu pracy. Są wyjątki. Takimi wyjątkami od limitu mogą też być umowy okresowe zawierane na czas określony w celu m.in.: zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, wykonywania pracy przez okres kadencji.