ZUS IWA do 31 stycznia 2022 r.

29 stycznia 2022

Formularz ZUS IWA to informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Powinien go złożyć każdy płatnik składek opłacający składki na ubezpieczenie wypadkowe. Za 2021 r. należy go wysłać do 31 stycznia 2022 r. Na jego podstawie ZUS ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Od 1 stycznia 2022 r. zawiadomienie o stawce będzie doręczane wyłącznie w postaci elektronicznej.

Formularz ZUS IWA składa każdy płatnik, który:

  •     przez wszystkie miesiące w poprzednim roku opłacał składki na ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę i co najmniej jeden dzień w styczniu tego roku,
  •     w poprzednim roku zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego średnio co najmniej 10 osób w miesiącu (w tym siebie),
  •     31 grudnia poprzedniego roku był wpisany do rejestru REGON.

Nie należy składać ZUS IWA, jeżeli był chociaż jeden miesiąc poprzedniego roku, w którym żadna osoba, za którą płatnik opłaca składki, nie podlegała temu ubezpieczeniu.